Hvorfor virtuelle intervju fortsatt er ideelt etter Covid-19

virtuelle intervju - jobspace, en tjeneste fra avent digital

Da pandemien inntraff Norge stoppet en god del rekrutteringsprosesser landet rundt. Eksisterende, men ikke utnyttet, teknologi som videointervju og andre typer digital kommunikasjon, ble tatt i bruk i større grad, noe som åpnet nye dører for rekruttering via virtuelle kanaler. Selv bedrifter som ikke tidligere benyttet digital kommunikasjon i sin daglige drift, ble «tvunget» til å bli mer teknologisk tilpasningsdyktige, rett og slett på grunn av at det ikke fantes så mange andre alternativer. Bare tenk på den enorme økningen i bruk av videomøter.

Dette gav mange bedrifter og aktører en mulighet til fremdeles å kunne nå potensielle kandidater, takket være gode digitale verktøy, og etterhvert en aksept av en ny og mer digital hverdag. Denne typen rekruttering har også ført til et bredere mangfold av kandidater. 

Covid-19 åpnet også dører for det vi kaller for WFH (work from home), og dette tror vi er kommet for å bli.

Covid og WFH - Work From Home - Arbeid Hjemmefra
Ta intervjuet fra din egen komfortsone i eget hjem.

Covid og WHF (Work From Home)

Med tilbud om WFH har HR-avdelingen en bedre mulighet til å rekruttere kandidater som ikke lenger er lokalisert i et spesifikt geografisk område, men som gjerne er bosatt i en annen by. På basis av dette vil en bedrift ha bedre sjanse til å ansette flere dyktige kandidater som gjerne ellers ikke hadde søkt på stillingen til vanlig.

Ved hjelp av rekrutteringsverktøy som virtuelle intervju, har bedrifter muligheten til å senke kostnader rundt rekruttering, tidsbruk og effektivisering av prosessen. 

Virtuelle intervju, videomøter, og den nye digitaliserte bedriftskulturen er dermed meget viktig å ta i betraktning, ettersom både det nasjonale og internasjonale arbeidsmarkedet nå er endret, og kandidater er mer komfortable og innstilt på kommunisere digitalt på egne premisser.

Comments are closed.