Employer Branding

jobspace - intervju og screening - employer branding og organisasjonskultur

Dersom bedriften din er en anerkjent og attraktiv arbeidsplass, vil den tiltrekke seg flere og mer kvalifiserte søkere. Når mennesker oppsøker din bedrift kan du spare på annonsekostnadene! Dette er relevant og viktig for både store og små bedrifter.

Employer Branding er en arbeidsgivers omdømme som et sted å jobbe, samt verdien av å jobbe i bedriften sett fra den ansatte sin side.

Organisasjonen

En suksessrik bedrift ville ikke ha vært like aspirerende hadde det ikke vært for menneskene som jobber der og bidrar til at bedriftens målsettinger blir nådd. En organisasjon er et sosialt system der menneskene sammen jobber for å oppnå felles målsettinger. Som menneske er vi opptatt av å føle tilhørighet og oppnå sosial status, og for å kunne yte best mulig på arbeidsplassen er det viktig at miljøet er tilrettelagt for at de ansatte skal kunne trives og kjenne på mestring. Som leder er du ansvarlig for å ansette riktig mennesker til å utføre ulike arbeidsoppgaver for at bedriften skal oppnå best mulig resultat. 

Mål og Ambisjoner

jobspace - intervju og screening - employer branding og organisasjonskultur, og viktigheten av mål og ambisjoner i en bedrift

Det er viktig at bedriften han klare verdier, mål og ambisjoner, og at disse gjenspeiles som en del av din merkevare (branding). På denne måten kan man enklere utvikle arbeidskulturen basert på disse faktorene, og samtidig kan du få en pekepinn på hvilke mennesker som kan bidra til denne kulturen. Dine ansatte skal være bedriftens beste ambassadører, både for produktet/tjenesten, og bedriften som arbeidsplass. Talentfulle og fornøyde ansatte danner det beste grunnlaget for et godt nettverk til senere rektutteringsprosesser for din bedrift, og en gjennomtenkt Employer Branding vil gjøre det lettere å tiltrekke de beste kandidatene, og da gjerne på en mer kostnadseffektiv måte.