Tidseffektivitet ved virtuelle intervju

Virtuelle intervju - virtuelt intervju - digitalisering - videointervju - automatisering - rekruttering

Det er åpenbart at et virtuelt intervju utført korrekt gir gevinst i forhold til dine dyrebare tidsressurser. Her er 5 faktorer og områder du vil spare tid på ved et virtuelt intervju for å senke terskelen til å nå gode kandidater på deres egne premisser. 

1. Lokasjon og reisetid

Utfør mer effektive intervju med dine kandidater
Spar tid ved a ta intervjuet der du allerede befinner deg.

Ved et virtuelt intervju vil både den som rekrutterer og intervjuobjektet spare tid på å komme seg til intervjulokalet. Her kan du nemlig ta intervjuet fra hvor du vil, om du sitter på kontoret, hjemme, på hytta eller på en kafé.

2. Filtrer ut relevante kandidater

Ved virtuelle intervju, og gjerne virtuelle screening prosesser, kan en arbeidsgiver enkelt filtrere ut kandidater med eller uten relevant erfaring. Definer noen nøkkelpunkt på forhand, og se kun igjennom søknader som sjekker av dine «must have».

3. Ha flere intervjuer på kortere tid

Ved en eventuell virtuell screening har du mulighet for å motta mye informasjon om jobbsøkeren digitalt. Du har gjerne bedt om en forhåndsinnspilt video allerede, noe som gir et godt inntrykk av hvem søkeren er, og du kan dermed droppe «small-talken» i intervjuet. Gå rett på spørsmålene, og få svar på det du trenger.

4. Samme mal

Ved virtuelle intervju kan du enkelt bruke samme mal på alle kandidatene. Forhåndsbestemt tidsbruk, spørsmål du trenger svar på og tilrettelegg alt på forhand, og du vil bruke mindre tid på selve intervjuet.

5. Mulighet for opptak

Ved å gjøre opptak av selve intervjuet vil du trenger færre notater, óg kan se gjennom intervjuet på nytt når du ønsker det. Du vil da også enkelt kunne lage en kandidatprofil rett etter intervjuet. Kanskje dette vil gjøre at du sparer tid på et eventuelt andregangsintervju? Husk å informér, og be om samtykke til opptaket!

Og husk: Undersøkelser viser at virtuelle intervju gir redusert frafall av kandidater som opplever en søknadsprosess som tidkrevende og høyterskel. Flere kandidater vil ha mulighet til å stille på egne premisser, og den rekrutterende bedrift viser at den er dynamisk og fleksibel.

Gode råd for gjennomføring av et godt jobbintervju.

Comments are closed.